Conversations

hey
Hi
Hi

Chat History

2023-08-21 11:01:38 JSON

heb je iets over negentiende eeuws duitsland

Natuurlijk! Hier zijn een paar objecten uit de negentiende eeuw in Duitsland:

  1. Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis, bijzonder der noordelijke provinciën (1835) - Een beknopt overzicht van de Nederlandse geschiedenis, met name de noordelijke provincies. Collectie: Allard Pierson Museum.

  2. Geschiedenis der Nederlandsche staats-omwenteling in achttienhonderd dertien (1817) - Een geschiedenis van de Nederlandse staatsomwenteling in 1813. Collectie: Allard Pierson Museum.

  3. Frisiae Dominium vernacule Friesland (1750) - Een kaart van Friesland uit de achttiende eeuw, met onder andere de hoofddelen van Oostergoo, Westergoo en Sevenwolden en de 11 steden. Collectie: Allard Pierson Museum.

  4. De negentiende eeuw in woord en beeld (1895) - Een boek over de negentiende eeuw, met zowel tekst als beeldmateriaal. Collectie: Allard Pierson Museum.

  5. De Hofstad van der Duijn, met het bosch en reijgerie (1790) - Een kaart van het landgoed "Hofstad van der Duijn" in Zevenhuizen, dat toebehoorde aan Jonkheer Jacob van der Duijn. Collectie: Allard Pierson Museum.

Klik op de links om meer informatie over elk object te vinden. Laat me weten als je meer wilt weten of als je interesse hebt in een specifiek object!